ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Với tiêu chí đảm bảo chất lượng giảng dạy chuẩn tiếng Anh quốc tế, ERES luôn đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên bản ngữ để mang lại cho học viên một môi trường học tiếng Anh chuyên biệt nhất.

Jack Jordaan

? Sở hữu chứng chỉ quốc tế TESOL 150 giờ. (TESOL là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ).

? Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại ERES.

? Hiện thầy đang tham gia giảng dạy các lớp tiếng Anh mầm non, thiếu nhi và thiếu niên tại ERES.

Mari Jordaan

? Sở hữu chứng chỉ quốc tế TESOL 150 giờ.

? Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại ERES.

? Hiện cô đang tham gia giảng dạy các lớp tiếng Anh mầm non, thiếu nhi và thiếu niên tại ERES.

Mr. Suhail

? Sở hữu chứng chỉ quốc tế TESOL 150 giờ.

? Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các quốc gia trên thế giới.

? Hiện thầy đang tham gia giảng dạy các lớp tiếng Anh mầm non, thiếu nhi và thiếu niên tại ERES.