Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

info@auchauschool.edu.vn
Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THÁNG 02/2019

Nếu bạn là ứng viên tự tin về kiến thức chuyên môn, về phát âm và khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, hãy đến dự phỏng vấn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về giảng dạy, chúng tôi sẽ trực tiếp đào...