CHIÊU SINH KHÓA THÁNG 04/2018

CHIÊU SINH KHÓA THÁNG 04/2018

CHIÊU SINH KHÓA THÁNG 04/2018

info@auchauschool.edu.vn
CHIÊU SINH CÁC KHÓA THÁNG 4/2018

Các khóa Anh văn Thiếu Nhi (4 đến 12 tuổi) sẽ đồng loạt chiêu sinh ngày từ bây giờ và sẽ khai giảng vào đầu và giữa tháng 04/2018.

Chương trình học được xây dựng trên nển tảng các bài thi Cambridge (Starters, Movers, Flyers) mới nhất. 

Giáo viên Việt Nam và nước ngoài phối hợp giảng dạy. 

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phỏng tuyển sinh tại hai cơ sở. 

Tư vấn và thi xếp lớp miễn phí.