Tin tức Sự kiện

Tin tức Sự kiện

Tin tức Sự kiện

info@auchauschool.edu.vn
Tin tức Sự kiện

CHIÊU SINH CÁC KHÓA THÁNG 4/2018

Các khóa Anh văn Thiếu Nhi (4 đến 12 tuổi) sẽ đồng loạt chiêu sinh ngày từ bây giờ và sẽ khai giảng vào đầu và giữa tháng 04/2018.