CHIÊU SINH CÁC LỚP ONE-ON-ONE (1 KÈM 1) IELTS

CHIÊU SINH CÁC LỚP ONE-ON-ONE (1 KÈM 1) IELTS

CHIÊU SINH CÁC LỚP ONE-ON-ONE (1 KÈM 1) IELTS

info@auchauschool.edu.vn
CHIÊU SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP IELTS ONE-ON-ONE

Học viên đăng ký lớp IELTS One-On-One được chủ động lựa chọn thời gian học và nội dung học. Các bài học được thiết kế riêng theo yêu cầu nhằm đảm bảo sau khóa học học viên đạt được mục tiêu đề ra trước khi tham gia.

Học phí và thời lượng của lớp IELTS One-On-One phụ thuộc vào trình độ đầu vào và mục tiêu đầu ra. Học viên cũng có thể lập nhóm tối đa 3 người cùng học hoặc trung tâm sẽ hỗ trợ tìm học viên ghép lớp để chia sẻ học phí.

Học viên lớp IELTS One-On-One sẽ nhận được sự đầu tư tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập như được trang bị laptop, tai nghe, màn hình TV, tài liệu luyện tập online,…cũng như nhận được sự ưu tiên của các thầy, cô giáo tại trung tâm, tạo điều kiện cho học viên có điều kiện học tập thân thiện và chuyên nghiệp nhất.

Liên hệ Hotline 0903 338 178 hoặc đến trực tiếp tại một trong hai cơ sở để được tư vấn, xếp lớp, chọn thời gian học.