Thông báo

Thông báo

Thông báo

info@auchauschool.edu.vn
Thông báo

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30.04 VÀ 01.05

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30.04 VÀ 01.05

CHIÊU SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP IELTS ONE-ON-ONE

Lớp IELTS One-On-One (1 kèm 1) là lớp học được thiết kế cho học sinh có yêu cầu học đặc biệt như tập trung bồi dưỡng một số kỹ năng; có lộ trình học tập đặc biệt; thời gian học không phù hợp;...