LUYỆN VIẾT THƯ, EMAIL, HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

LUYỆN VIẾT THƯ, EMAIL, HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

LUYỆN VIẾT THƯ, EMAIL, HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

info@auchauschool.edu.vn
LUYỆN VIẾT THƯ, EMAIL, HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Đối với đối tượng học viên là sinh viên sắp ra trường hoặc đang đi làm tại các công ty nước ngoài mong muốn phát huy hiệu quả trong giao tiếp quốc tế sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thì khóa học viết thư từ, email, hợp đồng là yêu cầu không thể thiếu.

Khóa học được thiết kê dành cho những học viên muốn học để giao tiếp tiếng Anh thành thạo với đối tác kinh doanh hay các khách hàng doanh nghiệp, cụ thể là kỹ năng viết thư tín thương mại, viết báo cáo, soạn tin nhắn, văn bản pháp lý, hợp đồng theo đúng phong cách thương mại quốc tế.

Giáo trình được biên soạn dựa trên các mẫu văn bản đã được phê chuẩn bởi các tổ chức, công ty quốc tế lớn được xem như chuẩn mực. Kinh nghiệm của giáo viên đứng lớp là yếu tố khác biệt giữa khóa học tại Anh Ngữ Âu Châu và các trung tâm đào tạo khác.

Ngoài ra, do nhu cầu đào tạo nhân viên của phần lớn công công ty, tổ chức, Trường Anh Ngữ Âu Châu nhận hợp đồng liên kết đào tạo Anh ngữ ngắn và dài hạn tại các công ty, cơ quan, tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí đi lại cho nhân viên.