LUYỆN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VISA

LUYỆN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VISA

LUYỆN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VISA

info@auchauschool.edu.vn
LUYỆN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VISA

Chương trình Luyện phỏng vấn xin visa du học hoặc định cư tập trung vào kỹ năng trả lời phỏng vấn liên quan đến tất cả các tình huống thường gặp tại các buổi phỏng vấn tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán.

Học viên được hướng dẫn làm quen với các cấu trúc câu, các thuật ngữ và các điều nên - không nên trong khi trả lời các phỏng vấn viên, nhằm đạt kết quả cao nhất.

Ngữ âm, ngữ pháp và văn hóa ứng xử cũng là các điểm chú trọng trong các khóa học chuyên biệt này.