LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

info@auchauschool.edu.vn
LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

Chương trình Luyện thi Đại học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ôn tập ngữ pháp, cấu trúc câu Tiếng Anh đã được dạy theo chương trình Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam. Tất cả kiến thức ngữ pháp sẽ được giải thích, củng cố, thực hành một cách vững chắc và phù hợp với các bài thi Tiếng Anh do Bộ GD-ĐT thiết kế qua các kì thi Tốt nghiệp PTTH, Đại học và Cao đẳng.

Giáo viên phụ trách khóa Luyện thi Đại học là các giáo viên đang theo dạy tại các trường PTTH tại Thành Phố Hồ Chí Minh, nắm bắt yêu cầu cụ thể của từng bài thi để cập nhật cho học viên.