ANH VĂN THƯƠNG MẠI

ANH VĂN THƯƠNG MẠI

ANH VĂN THƯƠNG MẠI

info@auchauschool.edu.vn
ANH VĂN THƯƠNG MẠI
Chương trình học được thiết kế khoa học và thiết thực phục vụ cho mục đích thương mại. Khoá học tập trung rèn luyện cho học viên cách sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực đặc thù của ngành kinh doanh, chủ yếu ở 5 lĩnh vực sau:

1. Phỏng vấn tuyển dụng (Interviewing and Recruitment in English)
2. Giao tiếp qua điện thoại (Telephoning in English)
3. Ngân hàng và Tài chính (Banking and Finance in English)
4. Đàm phán trong kinh doanh (Negotiations in English)
5. Họp và thảo luận (Meetings in English)

Tiếng Anh thương mại tổng quát: Khoá học này dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ tiếng Anh tổng quát để phục vụ cho mục đích làm việc. Do vậy khoá học vừa nâng cao các kỹ năng tiếng Anh cơ bản, tổng quát, vừa tập trung luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho một số hoạt động cơ bản trong kinh doanh như cách viết thư thương mại, thuyết trình, đàm phán, điện thoại, xây dựng quan hệ xã hội,...

Các chương trình đào tạo theo nhu cầu của các công ty, tổ chức: Đội ngũ giảng viên Trường Anh ngữ Âu Châu có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo tiếng Anh thương mại cho các công ty, tổ chức. Ngoài kiến thức sâu rộng về Anh ngữ, các giảng viên còn cung cấp cho học viên tại các công ty, tổ chức những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn là môi trường làm việc quốc tế. Từ đó, học viên có thể áp dụng ngay vào bối cảnh quan hệ hợp tác quốc tế một cách hoàn toàn tự tin. Giáo trình tiếng Anh thương mại tại Trường Anh ngữ Âu Châu được tổng hợp có chọn lựa từ những giáo trình cập nhật nhất. Hệ thống theo dõi tiến trình đào tạo chặt chẽ trong suốt khoá học sẽ giúp học viên đánh giá chính xác sự tiến bộ của học viên.