ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

info@auchauschool.edu.vn
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Ngoài các khóa đào tạo chung, Trường Anh Ngữ Âu Châu còn đào tạo các khóa tiếng Anh chuyên ngành Y khoa, Thương mại, Thư ký, Du lịch - Khách sạn, Kỹ thuật,...tùy vào nhu cầu của học viên. Mỗi chuyên ngành sẽ trực tiếp được các chuyên gia trong lĩnh vực đó hướng dẫn, giảng dạy bên cạnh việc luyện tập các kỹ năng như cú pháp, phát âm, ngữ điệu.

Thời gian và mức học phí: Liên hệ phong ghi danh để biết thêm thông tin.